Lenker til Martinus Relaterte nettsteder

De største norske organisatørenes webplasser:

Oslo kosmologiske forum –    http://www.martinusnorge.com/

Bodø Kosmologiske Forum – http://bokofo.no/

Martinus Kosmologi Norge –   http://martinus.galactic.no/

Martinustreff –                         http://www.martinustreff.com/

Det finnes mange Martinusrelaterte webplasser på nettet, og de største stedene i Sverige har sine egne lokale organisatører som informerer om sine lokale aktiviteter på sine nettsider. Her vil vi gi en oversiktlig sammensetning (under konstruksjon.) Send gjerne inn tips på nettsider som vi enda ikke har fått oppdatert.

 

De største svenske organisatørenes webplasser:

Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm – http://martinus.se
Martinus Center Ekerö (en del av Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm)
New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS – http://www.newcosmicparadigm.org
Stiftelsen Tredje Testamentet – http://www.tredjetestamentet.se
Göteborgsnätverket (Stiftelsen Kosmos-Varnhem) – http://www.nykultur.nu
Kosmosgården Varnhem – http://www.kosmosgarden.se
Martinus center Varnhem – http://martinuscentervarnhem.se
Martinusvänner i Linköping – https://sites.google.com/site/mvlsweden/
Martinus Fria Forum Karlstad – http://www.martinuskosmologi.com
Stiftelsen Martinus Center i Malmö – http://www.martinuscentermalmo.se

Svenska webplatser, facebooksidor och forum:

Världsbild förlag – http://www.varldsbild.se
Kosmologiskt forum – http://hsu.se/kfweb.htm
MNET – https://www.facebook.com/groups/271061712942524/
Martinus-verksamhet i Stockholm – https://www.facebook.com/groups/79399442605
Martinus i praktiken – https://www.facebook.com/groups/741536862543690/
Kosmisk resenär – http://www.kosmiskresenar.se
Martinusportal.se – http://martinusportal.se
Martinusskolen/Kosmosskolen – https://www.facebook.com/groups/madsleth.jorno/
New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS – http://www.newcosmicparadigm.org/DefaultSv.aspx
Stiftelsen Martinus Kosmologi på youtube – Lång adress, klicka här
Kosmoslive – https://www.facebook.com/Kosmoslive.se
Det Tredje Testamente – hjälparen den helige ande – Lång adress, klicka här
Vivotopia – http://www.vivotopia.net
Martinus Thomsen på Wikipedia – https://sv.wikipedia.org/wiki/Martinus_Thomsen
Skandinaviska Institutet – http://www.skand.eu/Pages/Martinus.aspx
Ole Therkelsens svenska sida – http://www.oletherkelsen.dk/svensk.html
Svenska videos – Martinusforum.dk – Videosamling om Martinus
Martinus fria blogg – https://martinuskosmologi.wordpress.com

Webplatser, facebookforum och sidor på andra språk:

Martinus institut – http://www.martinus.dk
Martinus Center Klint – http://www.mcklint.dk
Martinus Institut youtube – https://www.youtube.com/user/MartinusInstitut/videos
Martinusforum.dk – http://martinusforum.dk
Martinusguiden.dk – http://martinusguiden.dk
MNET English forum – https://www.facebook.com/groups/262616130457765/?fref=ts
Ole Therkelsens hemsida – http://www.oletherkelsen.dk
Livets Skole i åndsvidenskab – http://www.livetsskole.info
Debat forum for personer intresserede i Martinus Åndsvidenskab – Lang adresse, klik her
Martinus Webcenter på youtube – https://www.youtube.com/user/martinuswebcenter
Martinus Intressegruppe – https://www.facebook.com/groups/2585452090/?fref=ts
Martinus Livets Bog 1 (facebook): https://www.facebook.com/groups/387861951377228/?fref=ts
Isländskt Martinusforum – https://www.facebook.com/groups/513098885452998
Martinus Island, Facebook – https://www.facebook.com/martinusis-132868060083018/
Martinus Norge, Facebook – https://www.facebook.com/martinusnorge
Martinus US, Facebook – https://www.facebook.com/Martinus-US-409707052427843
Martinus Åndsvidenskab, Facebook – https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen
MNET – Martinus Cosmology Study Network, English, Facebook – Link here
New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS – http://www.newcosmicparadigm.org